وزن مخصوص گچ ساختمانی

وزن مخصوص گچ ساختمانی:

به جرأت میشه گفت امروزه از گچ در تمامی ساختمانها استفاده می شود این امر باعث شده که کیفیت گچ برای مردم بسیار حائز اهمیت باشد به همین دلیل شرکت توسعه گچ متین در تولید محصولات خود کیفیت را در درجه اول قرار داده است. یکی ازعوامل مهم و تاثیر گذار در تعیین کیفیت و استاندارد بودن گچ وزن مخصوص آن میباشد که به طور کلی وزن مخصوص گچ کیسه یی بر حسب لرزیده و نلرزیده و همچنین ریزی و درشتی دانه متفاوت است یعنی هر چه دانه‌های گچ پودرتر باشد وزن مخصوص پایین‌تری دارد

محاسبات تعیین وزن مخصوص:

gr/ cm3           Gs = 867 /  940 = 0.922   نلرزیده

gr/ cm3          GS = 1252 / 940 = 1.331    لرزیده       

مطالب بیشتر :

دیوار گچی

گچبری