گچ متین

کشوزنی در گچکاری و گچبری :

ما در اینجا در مورد کشوزنی در گچکاری و گچبری،اصول کشوزنی در گچکاری و گچبری،آشنایی با وسایل و ابزار کار کشوزنی،آشنایی با شکل دادن اشکال کشو ، کشوزنی بین سقف و دیوارها و… صحبت کردیم. لطفا تا انتها مطلب همراه ما باشید.

کشوزنی در گچکاری و گچبری

کشوزنی در گچکاری و گچبری

توانایی ساخت و استفاده از گچ خوش مایه که به دو صورت به شرح زیر:

1- ساختمان سازی، اصطلاحاً روسازی گچبری یا گل و برگ سازی

2- ابزار زنی (کشوزنی)

ضخامت گچ خوش مایه درگچبری :

1- گچ اندازی با ضخامت یک الی 5 سانتی متر و یا بیشتر برای گچبری برجسته مانند دور قلاب سقفی،ساخت حاشیه و غیره.

2- گچ اندازی به ضخامت 15 تا 20 سانتی متر برای سرستون …،چنگ و موتیفهای گل سازی و غیره.

کشوزنی بر روی بدنه و جاهای دیگر. برای کشوزنی سه گونه ابزار مورد استفاده قرار میگیرند که عبارتند از…

1- ابزاری که بر لبه جاسازی می خورد.

2- ابزاری که فقط بر سطح کار می خورند و تکیه بر شمشه دارد.

3- ابزاری که سطح کار می خورد و در گوشه آن سوراخی تعبیه گردیده که بویسله ریسمانی به یک میخ متصل است. میخ در مرکز سطح مورد نظر کوبیده شده و به هر شعاعی که مورد نیاز باشد خط اندازی زیرکار را انجام می دهد. بعد از خط اندازی زیر کار معمولاً مراحل گچ اندازی، ابزارکشی (کشوزنی)، کشته کشی با ابزار و پنبه آب صورت میگیرد. برای ابزارزنی از گچ خوش مایه که باید سفت تر از گچ گل و برگ سازی باشد استفاده می شود.

کشوزنی در گچکاری و گچبریکشوزنی در گچکاری و گچبری

کشوزنی در گچکاری و گچبریکشوزنی در گچکاری و گچبری

شناسایی اصولکشوزنی در گچکاری و گچبری :

1- ابتدا از زاویه بین دیوار و سقف به مرکز کُنج و با شعاع 15 سانتی متر دور تا دور را با پرگار و با ریسمان آغشته شده به رنگ علامت می زنیم و بعد شمشهای به ضخامت 25 میلی متر را در سقف برابر با خط ریسمان می کوبیم.

2- پس از علامت گذاری، محل ابزار زدن باید زخمی شود (اصطلاحاً تراشیدن کشته زیر کار را گویند) و به محل کار تعدادی میخ 4 یا 6 سانتی متر می کوبیم پس ازآماده شدن، گچ (اصطلاحاً گچ بوم) داخل شمشه را گچ اندازی می کنیم. بعد از سفت شدن شمشه را به آرامی ضربه زده و از گچ جدا می کنیم. این عمل را دورتا دور سقف ادامه می دهیم به این کار جاسازی می گویند.

3- این عمل را زیر سقف بر روی دیوار هم تکرار می کنیم.

آشنایی با وسایل و ابزار کار کشوزنی:

تخته چوبی :

فیبر استخوانی و یا تخته چوبی از ابزار و وسایلی است که در کشوزنی در گچکاری و گچبری از اهمیتی خاصی برخوردار است که با آن می توان کشوهای مختلف برای هر یک از اشکال طراحی شده در گچبری دور دیوارها و زاویههای بین دیوار و سقف و قاب های هلالی را با اشکال مختلف ساخت. قطر تخته های چوبی و یا فیبر استخوانی بایستی کمتر از 1 تا 3 میلی متر نباشد. با توجه به نوع طرح و فرم کشو بر روی تخته و یا فیبر استخوانی طرح را کشیده و با کمان اره موئی یا اره نوکی به فرم های دلخواه در آورده و سپس با سمباده نرم لبه های تیز آن را گرد کرده تا هنگام کشوزنی و یا ابزارزنی لبه گچ بصورت پلیسه درنیاید.

فیبراستخوانی :

بدلیل محکم بودن و نگرفتن رطوبت گچ به خود و جلوگیری از باد کردن چوب و خراب نشدن لبه کار در هنگام کشوزنی و دور قلاب براحتی از آن در همه سطوح با توجه به طرح موردنظر میتوان از آن به نحو احسن در کشوزنی استفاده نمود.

در کشوزنی از ابزارهای مختلفی بشرح زیر که با چوب ساخته میشود استفاده می کنند :

1- برجسته کاری : برآمده کردن قالب گیری با تراشیدن یک سطح به طور برآمده.
2- کنده کاری حکاکی : تراشیدن یا قلم زنی طرحی روی یک سطح تخت گچبری.
3- حاشیه پخ : سطحی که زاویه ای غیر قائمه (اُریب) با سطح دیگر می سازد.
4- کُنج : ابزار مقعر دارای فرم یک مربع گرد احیا یافته از سطحی مشخص که بسته به یک کام کشویی موازی با آن سطح، به حالت قائم خاتمه یافته است.
5- کاو مسطح : ابزار مقعر دارای خط کناره نهایی که تقریباً یک ربع داره پدید می آورد.
6- تاج : ابزار دارای مقطع دو خم به شکل یک (اس انگلیسی) کشیده.
7- ابزار نیم گرد :
ابزار دارای مقطع عرض نیم دایره
8- ابزار ربع گرد :
ابزار محدب دارای مقطع مربع دایره ای.
9- قاب :
صفحه ای مستطیل شکل فرو رفته یا برجسته روی یک دیوار، که به طور مشخص با یک کتیبه، نقاشی یا پیکره، آرایه بندی یا اجراء می شود.
10- کاو :
سطح یا ابزار معقر؛ خصوصاً (نقطه ی) حرکت از دیوار یا سقف.

اره، چوبساب :

اره در ساخت کشو از تخته چوبی یا فیبر استخوانی استفاده می شود. بر روی تخته یا فیبر قطعات قوس دار را رسم می نمائیم پس از رسم نقشه بوسیله اره قسمتهای اضافی چوب را بریده و بویسله چوبساب فرم مورد نظر را با ساییدن چوبساب به فرم دلخواه در می آوریم. که پس از پرداخت می توان از آن برای کشوزنی استفاده کرد. در ساخت کشوئی از دو نوع اره بشرح زیر استفاده میشود.

1- اره نوکی :

از نظر شکل اره نوکی، شبیه به اره دم روباهی بودهولی تیغه آن به حدی باریک است که می تواند منحنی هایی با قوس کوچک را نیز در چوب و صفحات پرش (فیبر استخوانی) برش دهد. از این راه برای عملیات قوس بری استفاده می کنند و در مواقع لزوم می توان از آن، برای عملیات برشکاری در وسط چوب نیز استفاده کرد. برای این کار، ابتدا سوراخی نزدیک خط کشیده شده در وسط چوب ایجاد می کنند و سپس با وارد کردن نوک اره، در آن اقدام به برش می کنند. اره نوکی در انواع مختلف ثابت و متحرک می سازند.

2- اره کمانی :

تقریباً شبیه اره کمانی است با این تفاوت که از آن کمی کوچکتر می باشد. کلاف آن بر خلاف اره کلافی، فلزی است و تیغه آن خیلی باریک و در انواع مختلف با عرض هایی بین 1 تا 15 میلیمتر و طولس تا 60 سانتی متر ساخته می شود. از این اره برای برشکاری صفحات فشرده (فیبر استخوانی) یا چوبی نازک، مخصوصاً در قوس بری ها استفاده می شود. تیغه اره، به صورت متحرک و قابل تعویض در دست، تعبیه شده و به همین دلیل، می توان برشکاری وسط صفحات را نیز با آن انجام داد.

چوبساب و سوهان :

برای فرم دادن تخته (کشوئی) و ساییدن چوب از چوبساب و برای پرداخت سطح آن از سوهان استفاده می شود. جنس این ابزارها از فولاد کُرم دار بوده و در اندازه ها و فرم های مختلفی ساخته شده اند.

روی سطوح این ابزار، دندانه هایی بطور منظم و توسط قلم ایجاد شده که آنها را (آج) می گویند و بر حسب دندانه هایی که به طور منظم بر روی آنها از خشن، متوسط، نرم بودن آنها بر حسب تعداد این دندانه ها در یک سانتی متر تشخیص داده می شود.

چوبساب هابه طور معمول دارای طول هایی از 200 تا 300 و برخی از 300 تا 350 میلی متر بوده و از 300 میلیمتر بلندترند، آج درشت تر و آنهایی که کوتاه ترند آج ریز تری دارند. در اشکال زیر انواع چوبساب ها را می توان مشاهده نمود.

سوهان :

از 100 تا 400 میلی متر بنا به نوع کاری که از آن در ساخت کشو استفاده می شود، که دارای گونه ها و مقاطع مختلفی هستند که در اشکال بالا مشاهده می نمائید.

سوهان زا برای ساییدن چوب و آهن بکار می برند، اما باید به خاطر داشت که این دو با هم متفاوتند، یعنی سوهان چوب، زبرتر از سوهان آهن است. سوهان ها را از نظر آج به دو گروه تقسیم کرده اند. گروه اول دارای یک ردیف آج می باشند و گروه دوم دارای دو ردیف آج (متقاطع) در نوع اول، تراشه چوب و برادههای آهن به سادگی در حین کار بیرون می ریزند، درحالی که در نوع دوم، به دلیل نزدیک بودن فلصله آج های متقاطع، تراشه چوب به سختی از آن خارج می شود و لازم است که بارها آن را تمیز کرد.

قلم های مخصوص کشوزنی در گچکاری و گچبری :

قلمهای مخصوص کشوزنی همانطور در اشکال زیر مشاهده می گردد. ابزار سینه کفتری – برگی کوچک – خودزنی – ابزار سینه کفتری بزرگ و ابزار ریسه خرمایی – ابزار گرده ماهی و سایر اشکال مورد نظر که در کشوزنی به تناسب طرحهایی که در نقشه طراحی گردید می توان از آن در موارد مختلف گچبری استفاده نمود.

آشنایی با شکل دادن اشکال کشو در گچکاری و گچبری :

در کشوزنی در گچکاری و گچبری پس از کشیدن فرم کشو و طرح مورد نظر بر روی کاغذ برای پیاده کردن آن بر روی تخته می توان طرح را بر روی تخته چسبانده و سپس با اره قسمتهای مختلف آن را در آورده و با چوبسا و سوهان بشرح زیر به انجام رساند.

– هنگام کار، دقت شود که فشار دست به سرو ته چوبسا یا سوهان، بطور یکسان وارد شود.

– در موقع کار، چوبسا یا سوهان با زاویه ای حدود 20 درجه روی کار قرار گرفته و عمل ساییدن انجام گیرد.

هنگام در آوردن فرم های خارجی و داخلی بایستی دقت به عمل آید که از سوهان تخت برای سائیدن لبه های صاف و برای ساییدن قوسهای داخلی از سوهان نیمگرد و برای ساییدن سوراخ از سوهان گرد استفاده شود.

– هنگام سائیدن سرچوب، باید یک تکه چوب کمکی در انتهای قطعه قرار داد تا از لاشه شدن انتهای کار جلوگیری به عمل آید. سوهان و چوبسا را باید همیشه تمیز نگهداشته و در جای مناسب قرار داد تا از وارد شدن ضربه به آج آنها جلوگیری به عمل آید. و در صورت پر شدن آج ها ابتدا آن را داخل آب جوش فرو برده و سپس با برسهای کنفی و سیمی، روی آج ها (در جهت آج) بُرس کشیده می شود.

چوبسا اَون

از چوبساهایی است که دارای دندانههایی منحنی بوده و مانند سوهان فلزکاری، در هنگام کار پُر نمی شود. جنس این چوبساها مقاوم بوده و طوری هستند که پلاستیک و آلیاژهای نرم فلزات را نیز می سایند. چوبساهای دیگری ساخته شده اند که دارای جنس و طرح بهتری از انواع سنتی خود می باشند این چوبساها دارای حدوداً 500 آج بوده و مواد سائیده شده به راحتی از لای آن خارج می شوند. ضمناً بعضی از چوبساها، به شکل رنده طراحی شده اند که به نام چوبسا رنده ای یا سوهان رنده ای نامیده می شوند.

کشوزنی در گچکاری و گچبری بین سقف و دیوارها :

1- در این مرحله از ابزار کُنج یا گیلویی استفاده می شود که ابزاری گرد برای گیلویی کردن لبه جاسازی می باشد.

2- ابزار دلخواه مانند سینه کفتری را به لبه سازی بدنهای اضافه می کنیم.

3- می توانیم همان ابزار را هم به لبه جاسازی شده پایین بزنیم این سه مرحله حکم ابزار را دارد.

پس از آنکه ابزار زدن به انجام رسید نوبت به مرمت گوشه های ابزار و زیر سطح ابزار می رسد، مرمت گوشه ها را با قلم های بوم خوار و نقالی و بوم گرد، با دقت انجام می دهیم و با ماله، روی سقف محل تلاقی ابزار و سطح سقف و دیوار را با کشته بطور مطلوب پرداخت می کنیم و در پایان با آب و پنبه (پنبه آب) کار را تمیز می کنیم. بعد از آن نوبت ابزار بعدی در سقف می رسد که از انتهای ابزار زده شده در سقف بطور دلخواه مثلاً (15 سانتی متر) پرگار دور تا دور خط می کشیم و ریسمان می کشیم و شمشه را برابر با خط ریسمان می کوبیم.

4- این بار ابزاری را انتخاب می کنیم (که با تکیه بر شمشه) بدون جاسازی فقط بر سطح سقف منطبق باشد که بنام (خودزن) معروف است در اینجا نیز زیر سطح ابزار را باید خراش داد و بعد گچ خوش مایه را ساخت و مثل کار انجام شده در مرحله ابزار زنی انجام داد.

کشوزنی در تقاطع دو ضلع :

همانطور که در اشکال مختلف نشان داده شده کشوزنی در تقاطع دو ضلع ابتدا با گونیا کردن دو ضلع دیوار انجام می گردد و سپس با خط کشی دو طرف اقدام به پیاده کردن طرحهایی که از قبل طراحی آنها انجام گرفته می شود.

با کشوزنی به شکلهای مختلف مانند سینه کفتری به اجرای گچبری در حاشیه و بدنه و گیلویی می نماییم.

کام کشویی : ابزار یا سطح تخت باریک که برای مجزا کردن ابزارها یا سطوح بزرگتر، برجسته یا کنده کاری می شود.

ابزار زنی دور چهارچوب : به علت اینکه گچکاری در ناحیه چهارچوب در واشو تَرَک برمی دارد جهت خنثی سازی و محو تَرَک دقیقاً در این ناحیه با اتکای ابزار بر شمشه در موقع گچکاری این ناحیه شیاری گود به شکل کاملاً یکنواخت و یک اندازه بوجود می آید. مسلماً اگر تَرَک در این ناحیه بوجود آید دقیقاً در عمق شیار خواهد بود که قابل رویت نمی باشد.

توجه : بوسیله قلم گچبری، قلم برش مسیر زمینه ها به شکل پخ بریده شده، گچ زمینه خالی شده و بوسیله سایر قلم ها گچبری عمل برش های بعدی و در نتیجه پرداخت زنی بوسیله قلم های مختلف و مخصوص ریز و درشت انجام می شود. سپس با پنبه آب عمل پرداخت زنی نقشهای گچبری بوجود می آید و نقوش جالب در سطح گچبری سقف و یا در بدنه در بین قابها حاصل می گردد. این نقوش با نقاشی و رنگ آمیزی از یکدیگر تفکیک شده و شکلی بسیار دلنشین به گچبری می دهد.

شناسایی اصول ایمنی و حفاظت در کشوزنی:

در کشوزنی چون بیشتر کارها توسط کارگران در ارتفاع انجام می گیرد رعایت نکات ایمنی و حفاظی یکی از مهم ترین عوامل در پیشگیری از حوادث ناشی از از کار می باشد. استفاده صحیح از داربست و تخته و الوارها و حفاظ ها که به همین منظور تعبیه گردیده یکی از نکاتی است که در سلامتی افراد در جهت بهبود کیفیت کاری و جلوگیری از خطر ناشی از کار شده و می تواند از خطرات جانی جبران ناپذیر در محیط کار جلوگیری نماید.

رعایت نکات ایمنی در جابجایی و حمل و نقل کیسه های گچ و ساختن گچ در استانبولی و انتقال آن در ارتفاع که میبایستی با وسایل چرخ دستی و بالابرها انجام شود یکی از مواردی است که در کشوزنی کاربرد وسیعی دارد.

نکته: برای هر عملیاتی که گچ در آن دخیل باشد نیازمند کیفیت است محصولات گچ صادراتی ما بهترین برای گچبری میباشد.

نکته: شرکت توسعه گچ متین بزرگترین و با کیفیت ترین تولیده کننده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست