گچ متین

واحد بارگیری

شرکت توسعه گچ متین با داشتن تعداد خطوط بارگیری متعدد زمان بارگیری و تحویل محصولات خود را به حداقل رسانده است . و در حال نصب نوارهای بارگیری متحرک است. در قسمت بسته بندی و یا پاکت زنی،مسئول مربوطه کیسه های خالی را به شیرهای اتوماتیک دستگاه پاکت زنی وصل می نمایند.کیسه ها پس از پر شدن و رسیدن به وزن مورد نظر از دستگاه جدا شده و با نوار نقاله به کامیون ها هدایت می شوند.با توجه به نوع گچ،کیسه های مختلف جهت بسته بندی استفاده میشود. مطابق با استاندارد ملی ایران هر کیسه میتواند به ازای وزنش تا 5 درصد تلورانس داشته باشد. واحد کنترل کیفیت کارخانه با توجه به پارامترهای مختلف،باید با انجام آزمایشات متعدد در هر مرحله از تولید،کیفیت محصول را کنترل نماید. گچ های ساختمانی،اندودهای گچی آماده و اندودهای گچ ساختمانی ویژه،طبق استاندارد ملی ایران باید به وضوح نشانه گذاری شوند. هر محموله آن باید دارای بارنامه ای به شرح ذیل باشد: 1- استاندارد ملی ایران شماره 1-12015 2- نام،نام تجاری و سایر مشخصات تولید کننده 3- مشخص کردن گچ های ساختمانی 4- تاریخ تولید 5- وزن خالص هر پاکت

واحد بارگیری
فهرست