دپو - شرکت توسعه گچ متین دپو - شرکت توسعه گچ متین

دپو

DSC02588
دپوی سنگ گچ

دپوی سنگ گچ

این شرکت با دارا بودن دپوی عظیم مواد اولیه، به ظرفیت ۱۰۰۰۰ تن است که این خود، ضمانتی برای تولید با ظرفیت بالا می باشد.
DSC02563