آزمایش - شرکت توسعه گچ متین آزمایش - شرکت توسعه گچ متین

آزمایش

img_1758
img_1787
واحد توسعه،تحقیق،آزمایش

واحد توسعه،تحقیق،آزمایش

شرکت توسعه گچ متین دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه های روز دنیا وبا کادری مجرب وکار آزموده قادر است مقدار آب موجود در سنگ خام، زمان گیرش اولیه وثانویه محصولات، مقدار رطوبت موجود در محصولات،مش و دانه بندی به همراه مقاومت خمشی وفشاری محصولات خود را همزمان با تولید اندازه گیری نماید.شرکت توسعه گچ متین با داشتن این آزمایشگاه توانایی تولید بهترین ومرغوبترین گچ ساختمانی وصنعتی را جهت جلب رضایت شما مشتریان عزیز را دارد.
img_1750
img_1802